P1 ZONE 5342

P1 ZONE 5342

Notre équipe, Patrick, Xavier, Dina et Michel, est à votre disposition afin de vous informer, de vous conseiller, de vous représenter et si nécessaire vous défendre au sein de la zone 5342.

Nous avons :

           · comme point d’honneur : « l’amélioration de vos conditions de travail »

         · comme engagement : « négocier et convaincre l’autorité de notre bon droit, se battre si nécessaire ».

Les droits obtenus, par vos délégués lors des négociations avec l’autorité , profitent à tous les travailleurs !

Derrière notre équipe locale se trouvent au niveau de la Région une équipe de permanent syndicaux expérimentés dirigée par notre secrétaire fédéral Muriel Di Martinneli, ainsi qu’un service (interne et externe) juridique performant.

Rejoignez nous car Ensemble nous serons plus fort .

Ons team, Patrick, Xavier, Dina en Michel, staat tot uw beschikking om u te informeren, bij te staan, te vertegenwoordigen en indien nodig u te verdedigen binnen de zone 5342.
Wij:
• hebben als punt van eer:  « het verbeteren van uw arbeidsvoorwaarden »
• staan garant voor: « het voeren van onderhandelingen en de overheid van ons recht te overtuigen, en indien nodig hiervoor te vechten ».
Van de rechten die door uw afgevaardigden tijdens onderhandelingen met de overheid afgedwongen zijn, genieten alle werklieden!

Achter ons lokale team bevindt zich, op niveau van het Gewest, een team van ervaren bestendig afgevaardigden onder leiding van onze federaal secretaris Muriel Di Martinelli, net als een effectieve (interne en externe) juridische dienst.

Wij verwelkomen je graag in ons team want Samen sterk.

cgsp.uccle.wb.auderg@gmail.com

Président/ Voorzitter :

JOLY Xavier cgsp.uccle.wb.auderg@gmail.com

Afgevaardigden/Délégué(e)s :

VAN TUYCOM Laurent

KEYAERTS Patrick patjekey2@msn.com