Motion : Une pitoyable histoire belge / Motie : Een betreurenswaardig Belgisch verhaal

Le secteur des Administrations locales et régionales de la CGSP- Région de Bruxelles Capitale, réuni ce jour, le 15 mai 2017, en Assemblée Générale de ses Bureaux Techniques :

– rappelle son combat sans cesse renouvelé pour la démocratie, le respect des droits humains et la promotion de l’égalité des sexes,

– dénonce avec virulence le vote scandaleux et inique de la Belgique en faveur de l’admission de l’Arabie Saoudite au sein de la Commission des droits des femmes de l’ONU,

– rappelle que ce pays conservateur et misogyne impose aux femmes le tutorat obligatoire d’un homme (père, frère, oncle, fils…) et limite ainsi leurs droits politiques et sociaux,

– affirme que ce vote belge est choquant pour les défenseurs des droits des femmes,

– s’interroge sur la question du conflit d’intérêt que rencontre le cabinet Reynders dans ce dossier, la cheffe de cabinet du ministre étant une administratrice rémunérée d’une multinationale traitant avec l’Arabie Saoudite.

– constate qu’une fois de plus le politique se dédouane et charge les fonctionnaires de son erreur,

demande clairement à Monsieur le Ministre REYNDERS de démissionner.

droit-des-femmes-arabie-saoudite

Sector Lokale en Regionale Besturen van ACOD-Gewest Brussel, vandaag, 15 mei 2017, bijeen in de Algemene Vergadering van Technische Bureaus:

– herinnert eraan dat de sector onverdroten blijft strijden voor democratie, respect voor de mensenrechten en gelijkheid van man en vrouw,

– veroordeelt met klem dat België zo schandelijk en onrechtvaardig voor toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-Commissie voor Vrouwenrechten heeft gestemd,

– wijst erop dat dit conservatieve en vrouwonvriendelijke land vrouwen een mannelijke voogd oplegt (vader, broer, oom, zoon, …) en zo hun politieke en sociale rechten inperkt,

– stelt dat deze Belgische stem stuitend is voor al wie de vrouwenrechten verdedigt,

– toont zich bezorgd over het belangenconflict waarmee het kabinet Reynders in dit dossier te maken krijgt aangezien de kabinetschef van de minister tevens betaald bestuurster is van een multinationale onderneming die zaken doet met Saoedi-Arabië,

– stelt vast dat de politicus zichzelf eens te meer van alle blaam zuivert en zijn fout afwentelt op de ambtenaren,

vraagt minister REYNDERS uitdrukkelijk om ontslag te nemen.